2011/Jan/02

ไม่ได้ทำรูป นึกเพลงไม่ออกปีนี้เอาคันจิอย่างเดียวละกัน
 
คันจิประจำปีนี้

(在り)

คำอ่าน zai/ari
"การมีตัวตน"
 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะโดนล้อมรอบด้วยสิ่งใดๆก็ตาม
จะยังคงมีตัวตนที่แน่นอนชัดเจน
 
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่สมประกอบต่อความเป็นมนุษย์
ไม่ว่าจะไร้ซึ่งร่างกายหรือจิตใจ
ถ้ายังสามารถรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้ ตัวตนของสิ่งนั้นก็ยังคงอยู่
 
ปีนี้อาจจะได้เริ่มกิจกรรมหรืองานใหม่ๆที่ไม่เคยทำ
ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ไหน แต่ตัวตนของผมก็ยังคงอยู่
 
สุขสันต์ปีใหม่ Happy new year ทุกคนครับ:D

Comment

Comment:

Tweet